Jasper van Buul

Register casemanager

"Een gezonde en gelukkige medewerker is duurzaam en productief inzetbaar"

Mijn rol binnen MijnKennis

Jarenlange ervaring met verzuim en re-integratie, maar vooral met de mens waarnaar deze begrippen verwijzen, vormen de kern van de expertise Zorg en Inkomen van Jasper van Buul. Die mens, daar gaat het uiteindelijk om, of het nu een werkgever of een werknemer is. Mensen moeten lekker in hun vel zitten, zodat ze op een verantwoorde en fijne manier hun werk kunnen doen. Daar wordt iedereen beter van, want gelukkige en gezonde medewerkers leveren hun werkgever meer op, terwijl ze het ook nog eens veel langer volhouden om optimaal te presteren. Waar problemen rond ziekte en verzuim spelen, daar gaat Jasper met plezier aan de slag om praktische en effectieve oplossingen op maat te bieden. Natuurlijk neemt hij daarbij de steun van zijn collega-experts mee, want MijnKennis kijkt altijd over de grenzen van specialisaties en vakgebieden heen. Juist bij verzuim en re-integratie komt de meerwaarde van die aanpak duidelijk naar voren, want aan verzuim liggen vaak vele verschillende factoren ten grondslag.

Mijn bijdrage aan het team

Als het gaat om verzuim, zorg en inkomen, dan is Jasper voornamelijk bezig met schadebeperking, in die zin, dat hij al zijn kennis en ervaring aanwendt om te voorkomen dat de zaak onnodig escaleert. Met zijn inzicht in sociale zekerheid en zijn oplossingsgerichte aanpak probeert hij door hoor en wederhoor de kwestie zo snel mogelijk duidelijk te krijgen. Daarbij is zijn beproefde combinatie van theoretische kennis en, zoals hij het zelf noemt, gezond boerenverstand een onmisbaar instrument. Zo helpt Jasper werkgevers proactief en met een nuchtere blik met oplossingen op maat, waarmee medewerkers op een veilige, gezonde en vooral plezierige manier hun werk kunnen hervatten. Daarmee is Jasper een belangrijke verbindende schakel in het multidisciplinaire team van MijnKennis.