Casemanagement

Gezond verstand, regie in eigen hand: Casemanagement? Dat doet de leidinggevende zelf. Doel Dit product heeft tot doel de leidinggevende te ondersteunen in zijn rol als casemanager bij het uitvoeren van verzuimbeleid. Insteek Vanuit de overtuiging, dat de direct leidinggevende…

Toolbox Verzuimmanagement

Een handige gereedschapskist voor leidinggevenden en P&O. Doel Ontwerpen en implementeren van procedures en instrumenten voor verzuimbeheersing. Insteek Weten hoe je verzuim kunt beheersen is nog geen garantie voor succes. Om het verzuim goed te kunnen managen helpen we u…

Work Ability & Employability

Voorspellers van duurzame inzetbaarheid: wordt ondernemer van je eigen leven en loopbaan! Doel Duurzame inzetbaarheid van individuen. Dit betekent dat mensen hun eigen employability (loopbaanpotentieel), werkvermogen (vitaliteit) en competenties continu op peil houden en afstemmen op de eigen levensdoelen en…

Werkplekonderzoek

Doel Het onderzoeken van de werkplek en werkzaamheden van uw medewerker(s) zodat de situatie aangepast kan worden aan zijn/haar situatie. Klachten kunnen hierdoor worden voorkomen danwel verminderd. Insteek Het werkplekonderzoek zal uitgevoerd worden door een gecertificeerd Europees registerergonoom. Voor de…

Vertrouwenspersoon

Doel U bent als werkgever volgens de Arbowet verplicht om uw werknemers te beschermen tegen psychosociale belasting. U moet hiervoor een beleid opstellen en ook daadwerkelijk uitvoeren. In onze visie is het belangrijkste doel van de inzet van de vertrouwenspersoon het voorkomen…

QuickScan Rendement op Arbeid

Snel inzicht en overzicht Doel Het doel van de QuickScan is om snel inzicht te krijgen welke maatregelen mogelijk zijn binnen uw organisatie om het rendement op arbeid te verhogen. Insteek We steken in op een twee op elkaar aansluitende…

RI&E met Nut

Haal meer uit uw verplichte Risico-Inventarisatie en –Evaluatie Doel Uitvoering en wettelijke toetsing van de verplichte risico inventarisatie en evaluatie op een innovatieve manier die een bijdrage levert aan het verbeteren van de prestaties van uw medewerkers. Insteek De insteek…