Forse stijging minimumloon

Het wettelijk minimumloon is verhoogd met 10,15% (een bijzondere verhoging van 8,05% plus 1,934% halfjaarlijkse indexatie). Het kabinet wil hiermee werken lonender maken en het bestaansminimum verstevigen.

Voortgang TEK-regeling

Kort voor het Kerstreces is er meer bekend geworden over de TEK-regeling. Deze tijdelijke (november 2022 tot en met 31 december 2023) tegemoetkoming voor de energiekosten is bedoeld voor energie-intensieve mkb-bedrijven. Lees hier wat de status is.