Dossier: De voorgenomen verplichte AOV voor zzp’ers

Na jaren van overleg tussen politiek, werkgevers en werknemers is er in april 2022 eindelijk een pensioenakkoord. De meest opvallende afspraak uit het pensioenakkoord is dat zzp’ers straks op z’n vroegst in 2024 verplicht een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) moeten afsluiten.