Astrid Vriends RCM

Register casemanager / FG-functionaris

"Uitgedaagd om te denken in oplossingen."

Mijn rol binnen MijnKennis

Als je helemaal vanuit Amsterdam komt afzakken om in Lent je functie vol plezier gestalte te geven, dan zit daar meestal een sterk motief achter. In het geval van Astrid Vriends was dat zeker het geval: de liefde bracht haar zuidwaarts. Die was dan misschien in eerste instantie gericht op haar man en de woonboerderij die ze hier samen werkelijkheid maakten, maar ook in haar rol als casemanager bij MijnKennis heeft ze geen moment spijt van de sprong in het diepe. Hier werkt ze vol passie aan het minimaliseren van verzuim en uitval onder het personeel van onze cliënten, maar haar eerdere ervaring in de accountancy en haar Heao-achtergrond komen ook regelmatig van pas. Astrid denkt graag in oplossingen. Daarmee houdt ze op dezelfde positieve manier medewerkers op de been als de klassieke Fiat 500’s die haar grote passie zijn. Zorgzaam zonder soft te zijn, maar opbouwend en oplossingsgericht zonder te hard te pushen: zo blijven zelfs de meest kwetsbare motortjes draaien.

Mijn bijdrage aan het team

Als casemanager verzuimbeheer hecht Astrid grote waarde aan haar helikopterperspectief. Om alle partijen met een tevreden gevoel naar een oplossing toe te bewegen, moet met respect naar werkgevers en werknemers worden gehandeld. In die tevredenheid schuilt voor Astrid de beloning van haar werk. Die mentaliteit sluit prachtig aan op de samenwerking binnen het MijnKennis team, want er moet regelmatig worden genavigeerd tussen de belangen van verschillende partijen en disciplines. In de relatief korte tijd dat Astrid bij ons werkt, heeft ze gemerkt dat iedereen over zijn of haar eigen specialisme heen kan werken, met korte lijnen die de samenwerking vlot en soepel houden. Ze draagt hier graag zelf haar steentje aan bij. Astrid heeft genoeg ambities voor de toekomst: voor haar was het cruciaal om in een lerende organisatie te kunnen werken, waarbij ze zelf haar pijlen al voorzichtig richt op een post-hbo-opleiding om de vakkennis nog verder uit te diepen. Intussen groeit haar ervaring met de dag, dus het MijnKennis team heeft met Astrid een uitstekende nieuwe collega in huis gehaald!