Zorg voor een correcte opzegtermijn!

Belang van de juiste formulering Adviseurs en rechters zien vaak dat de opzegtermijn tussen jou en je werknemer niet correct is vastgelegd. Dit komt ook voor bij tijdelijke contracten waarbij de mogelijkheid tot tussentijds opzeggen ontbreekt. In situaties van ontslag,…

Bezwaar maken tegen de WOZ-beschikking 2024

Traditiegetrouw ontvang je deze maand weer de jaarlijkse WOZ-beschikking. Hierin staat de WOZ-waarde van je woning vermeld op de peildatum 1 januari 2023. Op basis van deze WOZ-waarde stelt de gemeente je aanslag voor de onroerendezaakbelastingen voor dit jaar vast.…

Zelfonderzoek na een ernstig bedrijfsongeval

Wanneer er zich een ernstig bedrijfsongeval voordoet, is een werkgever verplicht om dit te melden bij de Nederlandse Arbeidsinspectie. Sinds 2023 is er een nieuwe aanpak van kracht voor de afhandeling van dergelijke meldingen. Na een bedrijfsongeval kan de arbeidsinspecteur…

Tijdelijke bevriezing van belastingrente

Tijdelijke Bevriezing van Belastingrente Vanaf 1 maart 2023 wordt het percentage belastingrente voor de vennootschapsbelasting tijdelijk bevroren op 8%. Volgens de gebruikelijke systematiek zou de belastingrente de verhoging van de wettelijke rente voor handelstransacties moeten volgen. Dat zou een verhoging…